יום ראשון, 27 במרץ 2016

סיור בשכונה

יום אחד בדרך לבית הספר הוצאתי את המצלמה וצילמתי כמה בתים שאהבתי בשכונה. כבר מתגעגע. 


© Memories of a Gaijin
Maira Gall