יום ראשון, 6 במרץ 2016

כנראה שאכלתי גיר
© Memories of a Gaijin
Maira Gall